ראשי דמויות

פסלים של ראשי דמויות שונים באבני שייש שונים.

ראשי דמויות
ראשי דמויות
ראשי דמויות
ראשי דמויות