פסלי חוצות- פסלים סביבתיים

פסלי אבן בגודל 1.80 מ' עד 2 מ' ממוקמים ברחבי העיר.

פסלי חוצות- פסלים סביבתיים
פסלי חוצות- פסלים סביבתיים
פסלי חוצות- פסלים סביבתיים
פסלי חוצות- פסלים סביבתיים
פסלי חוצות- פסלים סביבתיים
פסלי חוצות- פסלים סביבתיים
פסלי חוצות- פסלים סביבתיים