פסלים מופשטים,

פסלים מופשטים, שכל אחר רואה בהם משהו אחר בכל יום.

פסלים מופשטים,
פסלים מופשטים,
פסלים מופשטים,
פסלים מופשטים,
פסלים מופשטים,
פסלים מופשטים,
פסלים מופשטים,
פסלים מופשטים,