זוגיות

פסלי זוגיות. חלק יציקות שיש או יציקות גבס או ברונזה וחלק פסלים מאבן שיש.

זוגיות
זוגיות
זוגיות
זוגיות
זוגיות
זוגיות
זוגיות
זוגיות
זוגיות
זוגיות