14/04/2023

זוגיות

פסלי זוגיות. חלק יציקות (שיש או יציקות גבס או ברונזה) וחלק פסלים מאבן שיש או אבן המרייט (אבן תכשיטים).

זוגיות
זוגיות
זוגיות
זוגיות
זוגיות
זוגיות
זוגיות
זוגיות